Thursday, June 14, 2018

વિદ્યાદીપ કૅરિયર કલાસીસ ના YOUTUBE વિડીયો - મનોજભાઈ કિન્દરખેડિયા

1 )  ગુજરાતી વ્યાકરણ  : ધ્વનિ, સર્વનામ વિશેષણ , ક્રિયા વિશેષણ, વાક્યના પ્રકાર, શબ્દકોશ, અલંકાર, રવાનુકારી અને દ્વિરુક્ત શબ્દો

2)   ગુજરાત ભૂગોળ : સ્થાન અને કદ, પર્વતો

3)   વેદેશી પ્રજા નું આગમન
 
 

No comments:

Post a Comment

વિદ્યાદીપ કૅરિયર કલાસીસ ના YOUTUBE વિડીયો - મનોજભાઈ કિન્દરખેડિયા

1 )   ગુજરાતી વ્યાકરણ   : ધ્વનિ, સર્વનામ વિશેષણ , ક્રિયા વિશેષણ, વાક્યના પ્રકાર, શબ્દકોશ, અલંકાર, રવાનુકારી અને દ્વિરુક્ત શબ્દો 2)    ગુજ...